Category Archives: BLog

LIVESYNC CHO SKETCHUP

  Plugin này cho SketchUp cho phép bạn lập mô hình thiết kế SketchUp của mình trong một môi trường tuyệt đẹp rất thực tế, giống như bạn đang đẩy và kéo các tòa nhà thực tế thành hình dạng Lumion LiveSync cho SketchUp Ngay lập tức thiết lập hiển thị trực tiếp, thời gian thực […]

Sử dụng Phím tắt trong Lumion 8

Bài viết tập hợp tất cả phím tắt trong lumion 8. Nếu bạn mới bắt đầu học lumion thì bài viết này sẽ giúp các bạn có thể sử dụng thành thạo nhanh hơn đó. NAVIGATION ( Các phím Di chuyển ) (W) / (Mũi tên lên):Di chuyển camera về phía trước. (S) / (Mũi […]