Tag Archives: lumion 11

YÊU CẦU CẤU HÌNH PC ĐỂ SỬ DỤNG LUMION 11

lumion 11

Là một chương trình kết xuất 3D, Lumion khác với một số phần mềm đồ họa khác vì nó làm việc chủ yếu trên video card. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tính năng cao cấp của Lumion 11. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu xem […]