Category Archives: plugin Lumion

LUMION LIVESYNC CHO ARCHICAD

Plugin này hoạt động cho Lumion 6.0 trở lên. Để sử dụng tính năng LiveSync, bạn cần Lumion 8.5 trở lên. Xuất khẩu DAE phù hợp với Lumion 6.0 trở lên. LiveSync mới cho ArchiCAD trong Lumion 8.5 Tăng tốc công việc thiết kế 3D của bạn bằng cách lập mô hình dự án ArchiCAD của bạn […]

LIVESYNC CHO REVIT®

  Plugin này cho Revit bao gồm hai tính năng – LiveSync và một nhà xuất khẩu Collada (.DAE). Bây giờ, bạn có thể xem mô hình Revit của bạn trong thời gian thực trong Lumion, cũng như xuất tệp Collada (.DAE) từ Revit và tải (hoặc tải lại) nó liền mạch vào Lumion.   Lumion […]

LIVESYNC CHO SKETCHUP

  Plugin này cho SketchUp cho phép bạn lập mô hình thiết kế SketchUp của mình trong một môi trường tuyệt đẹp rất thực tế, giống như bạn đang đẩy và kéo các tòa nhà thực tế thành hình dạng Lumion LiveSync cho SketchUp Ngay lập tức thiết lập hiển thị trực tiếp, thời gian thực […]

Google Translate »