>

**Hãy nhấp vào Quảng cáo hoặc Donate whith Paypal để giúp chúng tôi duy trì website**:

https://support.lumion.com/hc/en-us/articles/360003455174-How-do-you-import-a-model-from-your-CAD-software-

Bạn Vui Lòng Đợi Trong Giây Lát:

(Tự động chuyển sau giây)