Cách tạo Vật liệu như thật

Clip này chia sẻ cách tạo vật liệu nhìn thực tế hơn trong lumion với sự giúp đỡ của photoshop.

 

Bạn có thể download textures tại http://bit.ly/TexturasMapas hoặc https://www.textures.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *