LUMION 11 EFFECTS

Source: Đỗ Việt Trinh

File: lumion effect

Link : Google Drive

     

  • Sản phẩm chỉ dành cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.
  • Ghi nguồn tác giả khi sử dụng
  • Please comment if you found the link was error
Description

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack


 
SUGGESTIONS FOR YOUdata-matched-content-ui-type="text"

RELATED ARTICLES

NEW SKETCHUP MODELS

NEW LUMION MODELS

LU [effects]

Exterior

LUMION EFFECTS

Lumion Exterior

LUMION 10 EXTERIOR SCENE

LU [EFFECT]

Lumion Interior

LUMION 9 INTERIOR SCENE

lu

Lumion Model

Lumion Furniture -01

LU

Lumion Exterior

Lumion Scene 01

LUMION 11 EFFECTS

Source: Đỗ Việt Trinh

File: lumion effect

Link : Google Drive

     

👉 Please comment if you found the link was error

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack


 
RELATED ARTICLES