Tag Archives: enscape tutorial

PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT THIẾT LẬP CHIẾU SÁNG VÀ PHƠI SÁNG

Khi một mô hình Revit có các vật liệu được thiết lập chính xác và được đặt đúng các thiết bị chiếu sáng, nó sẽ trông tuyệt vời trong Enscape mà không thay đổi bất kỳ cài đặt mặc định nào. Ví dụ: hình ảnh bên dưới được lưu bằng cài đặt mặc định. Đơn giản chỉ […]

PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT VỀ THIẾT LẬP VẬT LIỆU NƯỚC

Bài viết này sẽ thảo luận về cách thức mà Enscape có thể mang lại kết quả tuyệt vời trong thời gian thực! Cho dù hình ảnh tĩnh có đầy đủ các phản xạ và ánh sáng khúc xạ hay một video rung động sống động trên bề mặt của nước, kết quả chắc chắn sẽ […]

PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT ĐỂ TẠO VIDEO TRONG ENSCAPE

Bài viết này sẽ đề cập đến các tính năng và luồng công việc tạo video mạnh mẽ được tìm thấy trong plugin Enscape. Enscape có quy trình làm việc tuyệt vời, được cải tiến gần đây để phát triển video. Tôi sẽ sử dụng Autodesk Revit , nhưng cách thức mà chức năng này được thực hiện trong […]

Thiết đặt vật liệu trong Enscape 2.2

Enscape Materials Tips and Tricks | Enscape 2.2 for Sketchup Create by Architecture inspirations —————————————————————–More Video—————————————————————–

Cách tạo hoạt cảnh trong sketchup với Enscape 2.3

Create an Animation in Sketchup | Enscape 2.3 Create by Architecture inspiration —————————————————————–More Video—————————————————————–

Hướng dẫn Render Vật liệu Cỏ trong Enscape

Rendering REALISTIC GRASS in Enscape Create by The Rendering Essentials —————————————————————–More Video—————————————————————–

Cách xuất file (.exe) Enscape

© How to Setup Standalone Executables (.exe) for Effective Presentation Create by Joseph Kim —————————————————————–More Video—————————————————————–

Hướng dẫn Render Video theo đường dẫn- Enscape 2.2

Hướng dẫn Cách sử dụng các công cụ video của phiên bản Enscape (V 2.2) : © VIDEO RENDERING (Complex paths) Create by That BIM Girl [ —————————————————————–More Video—————————————————————–