LUMION 11 EFFECTS

Source: Đỗ Việt Trinh

File: lumion effect

Link : Google Drive

     

👉 Please comment if you found the link was error

Danh mục: , , Từ khóa:

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack

Got something to discuss?


 
RELATED ARTICLES
LUMION 11 EFFECTS

Danh mục: , , Từ khóa:

Source: Đỗ Việt Trinh

File: lumion effect

Link : Google Drive

     

  • Sản phẩm chỉ dành cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.
  • Ghi nguồn tác giả khi sử dụng
  • Please comment if you found the link was error
Mô tả

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack

Got something to discuss?


 
SUGGESTIONS FOR YOUdata-matched-content-ui-type="text"

RELATED ARTICLES

NEW 3D MODELS