LUMION 11 EFFECTS

Danh mục: , , Từ khóa:

Source:‎ Cảnh Nguyễn

File: Lumion Effects

Link : Googledrive

👉Please comment if you found the link was error

👉Sản phẩm chỉ dành cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.


 

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack

 

Got something to discuss?


 

LUMION 11 EFFECTS

Danh mục: , , Từ khóa:

Source:‎ Cảnh Nguyễn

File: Lumion Effects

Link : Googledrive

👉Please comment if you found the link was error

👉Sản phẩm chỉ dành cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.


 

Mô tả

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack

 

Discussions

Got something to discuss?


 

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack

 

Got something to discuss?


 

data-matched-content-ui-type="text"

RELATED ARTICLES