Category Archives: BLog

Cách xuất file (.exe) Enscape

© How to Setup Standalone Executables (.exe) for Effective Presentation Create by Joseph Kim —————————————————————–More Video—————————————————————–

Hướng dẫn sử dụng VR – Enscape.

Enscape Tutorial – VR Mode Workflow with HTC Vive Create by Joseph Kim —————————————————————–More Video—————————————————————–

Hướng dẫn Render Video theo đường dẫn- Enscape 2.2

Hướng dẫn Cách sử dụng các công cụ video của phiên bản Enscape (V 2.2) : © VIDEO RENDERING (Complex paths) Create by That BIM Girl [ —————————————————————–More Video—————————————————————–

TÍNH NĂNG MỚI TRONG LUMION 8.

TÍNH NĂNG MỚI TRONG LUMION 8.5 LiveSync cho ArchiCAD trong Lumion 8.5 bao gồm: Đồng bộ hóa điểm nhìn giữa ArchiCAD và Lumion Thêm và lưu các tài liệu đẹp của Lumion vào dự án Lumion của bạn Đồng bộ hóa và trực quan hóa tài liệu theo thời gian thực Tự động nhập mô […]

LUMION LIVESYNC CHO ARCHICAD

Plugin này hoạt động cho Lumion 6.0 trở lên. Để sử dụng tính năng LiveSync, bạn cần Lumion 8.5 trở lên. Xuất khẩu DAE phù hợp với Lumion 6.0 trở lên. LiveSync mới cho ArchiCAD trong Lumion 8.5 Tăng tốc công việc thiết kế 3D của bạn bằng cách lập mô hình dự án ArchiCAD của bạn […]

LIVESYNC CHO REVIT®

  Plugin này cho Revit bao gồm hai tính năng – LiveSync và một nhà xuất khẩu Collada (.DAE). Bây giờ, bạn có thể xem mô hình Revit của bạn trong thời gian thực trong Lumion, cũng như xuất tệp Collada (.DAE) từ Revit và tải (hoặc tải lại) nó liền mạch vào Lumion.   Lumion […]