Category Archives: BLog

THỂ HIỆN CÁ TÍNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT VỚI LUMION 11

Từ cách ánh sáng truyền vào phòng, đến tính cách và bầu không khí trong toàn bộ không gian, Lumion 11 giúp bạn dễ dàng thể hiện tầm nhìn độc đáo về dự án và biến nó thành hiện thực. Mỗi phòng đều có câu chuyện riêng để kể, bầu không khí và tâm trạng […]

CRAFT YOUR VISION OF LANDSCAPE ARCHITECTURE WITH NEW FEATURES IN LUMION 11

Instantly connect your design to nature, create animations with people walking or the wind blowing through the trees, and express your unique vision for the design. While landscape architecture covers a diverse range of project subject areas, from city parks and residential neighborhoods to university and corporate campuses and other built environments, projects within this […]

CUSTOM DISPLACEMENT MAPS

When materials feel real, designs come to life. In Lumion 10.3, you can now import your own displacement maps into Lumion’s built-in or custom materials. With this feature, the act of seeing your architectural visualizations becomes the experience of feeling them, heightening emotion while drawing viewers into your designed building or space. The new displacement […]

PHOTO MATCHING TUTORIAL

Photo Matching Tutorial 1 – Quick Start Photo Matching is a helpful tool when you need to quickly show your architectural design in the context of a real-life photograph. In this first video of our three-part Photo Matching series, you’ll get a basic overview of what the feature is all about. The other two videos will focus on […]

LEARN LUMION 11 IN 30 MINUTES

Lumion 11 builds on the tradition of making 3D rendering a stress-free part of architectural workflows. Simply imagine how you want to show your design and Lumion 11 can help you quickly bring that vision to life.To discover all that Lumion 11 has to offer, and learn a few tips and tricks along the way, check out the Lumion 11 tutorial with […]

NEW FEATURES IN LUMION 11

1. New feature highlights 1.1: Orthographic View Effect: (Photo Mode, Movie Mode: Camera Category) Plan views. Section views. From elevations to isometric. At each stage of the design process, the new Orthographic View feature in Lumion 11 lets you embed life, color, and texture into all of your technical renderings. Instantly transform your standard documents into polished, one-of-a-kind […]

YÊU CẦU CẤU HÌNH PC ĐỂ SỬ DỤNG LUMION 11

Là một chương trình kết xuất 3D, Lumion khác với một số phần mềm đồ họa khác vì nó làm việc chủ yếu trên video card. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tính năng cao cấp của Lumion 11. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu bên dưới để tìm hiểu xem […]

6 Bước Để Bắt Đầu Sử Dụng Lumion 10

Gần đây bạn đã tải xuống phần mềm Lumion 10 và bạn muốn bắt đầu sử dụng nó? 6 bước này sẽ giúp bạn nhanh chóng tiếp cận và kết xuất thiết kế của bạn dưới dạng hình ảnh và video đẹp mắt, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của chính bạn và khách hàng. […]