Villa Lumion 9 Exterior Scene By Phùng Mạnh Quân

Villa Lumion 9 Exterior Scene By Phùng Mạnh Quân Free Download !

Credit: Phùng Mạnh Quân

3D format: Lumion 9

Link Download: Google Drive

Villa Lumion 9 Exterior Scene By Phùng Mạnh Quân

  • Sản phẩm chỉ dành cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.
  • Ghi nguồn tác giả khi sử dụng
  • Download more free 3d model for sketchup here
  • Download more free 3d model for lumion here
  • Please comment if you found the link was error
  • If you can't download file from google link, sign in your google account and try download again
Mô tả

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack


 
RELATED ARTICLES

NEW SKETCHUP MODELS

NEW LUMION MODELS
Villa Lumion 9 Exterior Scene By Phùng Mạnh Quân

Villa Lumion 9 Exterior Scene By Phùng Mạnh Quân Free Download !

Credit: Phùng Mạnh Quân

3D format: Lumion 9

Link Download: Google Drive

👉 Please comment if you found the link was error

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack


 
RELATED ARTICLES