LUMION 11 EFFECTS

Danh mục: , Từ khóa:

Source: Trần Quang Trung

File: lumion effect

Link : Google Drive

  • Sản phẩm chỉ dành cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.
  • Ghi nguồn tác giả khi sử dụng
  • Please comment if you found the link was error
  • If you can't download file from google link, sign in your google account and try download again
Mô tả

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack


 
SUGGESTIONS FOR YOU

RELATED ARTICLES

NEW SKETCHUP MODELS

NEW LUMION MODELS

LUMION 11 EFFECTS

Source: Trần Quang Trung

File: lumion effect

Link : Google Drive

👉 Please comment if you found the link was error

Danh mục: , Từ khóa:

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack


 
RELATED ARTICLES