LUMION EFFECTS

Danh mục: , , Từ khóa:

Source:‎ ‎Tiêu Nhị Châu

File: .lumion Effects

Link : mediafire

LUMION EFFECTS

  • Sản phẩm chỉ dành cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.
  • Ghi nguồn tác giả khi sử dụng
  • Download more free 3d model for sketchup here
  • Download more free 3d model for lumion here
  • Please comment if you found the link was error
  • If you can't download file from google link, sign in your google account and try download again
Mô tả

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack

 

(1)


Member
Chan Myae Aung
10 months 15 days ago

Hi
mediafire download link is broken.

 
RELATED ARTICLES

NEW SKETCHUP MODELS

NEW LUMION MODELS

LUMION EFFECTS

Source:‎ ‎Tiêu Nhị Châu

File: .lumion Effects

Link : mediafire

👉 Please comment if you found the link was error

Danh mục: , , Từ khóa:

Các bạn Load Effect bằng cách : mở lumion và theo từng bước này “Photo >Menu>File>Load effects”

Hoặc xem hướng dẫn tại đây : Save-Load The Effect Stack

 


Member
Chan Myae Aung
10 months 15 days ago

Hi
mediafire download link is broken.

 
RELATED ARTICLES