Sử dụng Phím tắt trong Lumion 8

Bài viết tập hợp tất cả phím tắt trong lumion 8. Nếu bạn mới bắt đầu học lumion thì bài viết này sẽ giúp các bạn có thể sử dụng thành thạo nhanh hơn đó.

NAVIGATION ( Các phím Di chuyển )
(W) / (Mũi tên lên):Di chuyển camera về phía trước.
(S) / (Mũi tên xuống):Di chuyển máy ảnh về phía sau.
(A) / (Mũi tên trái):Di chuyển camera sang trái.
(D) / (Mũi tên phải):Di chuyển camera sang phải.
(Q):Di chuyển camera lên.
(E):Di chuyển camera xuống.

(SPACEBAR) + (W / S / A / D / Q / E):Di chuyển máy ảnh rất chậm.
(SHIFT) + (W / S / A / D / Q / E):Di chuyển máy ảnh nhanh hơn.
(SHIFT) + (SPACEBAR) + (W / S / A / D / Q / E):Di chuyển máy ảnh rất nhanh.

Nút chuột phải + Di chuyển chuột:Nhìn xung quanh.
Nút chuột giữa + Di chuyển chuột: Pan camera.
(SPACEBAR) + Nút chuột giữa + Di chuyển chuột: Pan camera rất chậm.
(SHIFT) + Nút chuột giữa + Di chuyển chuột: Pan camera nhanh hơn.
(SHIFT) + (SPACEBAR) + Nút chuột giữa + Di chuyển chuột: Pan camera rất nhanh. Di chuột
lên / xuống: Di chuyển máy ảnh về trước / lùi.

(CTRL) + (H): Đặt lại độ cao của máy ảnh thành điểm nhìn ngang.
(O) + Nút chuột phải: Đặt dấu thập [] trên màn hình lên điểm bạn muốn quay quanh đối tượng.
Nhấp đúp vào nút chuột phải trên các mô hình: Dịch chuyển tức thì đến vị trí mà bạn đã nhấp vào.

MISCELLANEOUS
(F1):Chất lượng hình ảnh: 1 sao (Tắt bóng và một số hiệu ứng).
(F2): Chất lượng hình ảnh: 2 Sao (Tắt bóng mềm).
(F3): Chất lượng hình ảnhn: 3 sao (Địa hình chất lượng thấp và bóng địa hình tắt).
(F4): Chất lượng hình ảnh: 4 Sao (Mức chất lượng cao nhất).
(F5): Lưu nhanh (Lưu một tập tin gọi là QuickSave ).
(F7): Xem địa hình ở mức chi tiết nhất.
(F8): Giữ phím này để tạm thời hiển thị bóng từ đèn sân khấu.
(F9): Tất cả các cây và thực vật trong khung nhìn sẽ được hiển thị ở mức chi tiết nhất của chúng.
(F11): Ẩn giao diện người dùng trong chế độ Build .
(F12): Cho phép bạn di chuyển tất cả các loại đối tượng bằng cách nhấp trực tiếp vào chúng và kéo chuột để di chuyển. Ngoài ra kết hợp thêm phím (H) cho phép bạn di chuyển các đối tượng lên xuống và  (R) cho phép bạn xoay chúng.

Cài đặt -> Bật chế độ toàn màn hình: Chuyển đổi giữa chế độ Toàn màn hình và Chế độ cửa sổ .

Thanh trượt: Bạn có thể nhấp đúp vào hầu hết các thanh trượt trong Lumion để nhập các giá trị theo cách thủ công. Nhấn Shift trong khi điều chỉnh giá trị thanh trượt để tinh chỉnh chúng (nhiều chữ số hơn sau dấu thập phân sẽ được hiển thị).

SAVE & LOAD CAMERA VIEWPOINTS
(CTRL) + (1) (2) (3) … (9) (0):Sử dụng các phím này để lưu tối đa 10 điểm camera trongPhoto Set1 ởchế độPhoto. Khi sử dụngMyLumion, các ảnh chỉ được lưu choMyLumionViewpoints.
(SHIFT) + (1) (2) (3) … (9) (0):Tải các điểm camera đã lưu trước đó. Các khe đã lưu cũng có sẵn dưới dạng hình ảnh thu nhỏ có thể truy cập dễ dàng trongPhoto Set1 ởchế độẢnh.

CHỌN, SAO CHÉP VÀ CHẾ ĐỘ

Đặt chế độ: (Đối tượng) -> 
Nút Đặt đối tượng:
Nút chuột trái:Đặt một mô hình từ thư viện đối tượng hiện đang hoạt động.
(CTRL) + Nút chuột trái: Đặt ngẫu nhiên 10 bản sao của mô hình thư viện đối tượng hiện đang hoạt động.
(V) + Nút chuột trái: Đặt một đối tượng mới với +/- 0 đến 50% tỷ lệ ngẫu nhiên.
(CTRL) + (V) + Nút chuột trái: Thao tác kết hợp. Đặt ngẫu nhiên 10 bản sao của mô hình thư viện đối tượng hiện đang hoạt động với +/- 0 đến 50% tỷ lệ ngẫu nhiên.

Lựa chọn:
Sử dụng bất kỳ nút Công cụ chuyển đổi nào (ví dụ: nút Di chuyển đối tượng ).
(CTRL) + Kéo bằng nút chuột trái: Công cụ chọn hình chữ nhật để chọn nhiều đối tượng.
(CTRL) + Nhấp vào biểu tượng đối tượng: Chọn / bỏ chọn đối tượng từ lựa chọn hiện tại.
(CTRL) + (SHIFT) + Kéo bằng nút chuột trái: Thêm lựa chọn hình chữ nhật mới vào lựa chọn hiện có.
(CTRL) + Nhấp vào bất kỳ đâu bằng Nút chuột trái: Bỏ chọn tất cả các đối tượng.

Chức năng định vị khối (Chế độ xây dựng) 
ENTER: Chấp nhận dòng hiện tại và bắt đầu một dòng mới tại vị trí con trỏ chuột.
CTRL + Nút chuột trái: Thêm điểm vào dòng hiện tại.
Nút chuột phải: Xóa một điểm khỏi dòng hiện tại.

Chế độ di chuyển: (Đối tượng) ->
Lựa chọn: 
Nút chuột trái: Chọn một / Bỏ chọn: Nhấp vào biểu tượng đối tượng của đối tượng để thêm / xóa đối tượng đó khỏi lựa chọn hiện tại.
Kéo bằng nút chuột trái:Công cụ chọn hình chữ nhật để chọn nhiều đối tượng.
Kéo bằng nút chuột trái: Thêm lựa chọn hình chữ nhật mới vào lựa chọn hiện có.
(CTRL) + Nhấp vào bất kỳ đâu bằng Nút chuột trái: Bỏ chọn tất cả các đối tượng.
(CTRL) + Nhấp chuột với nút chuột trái trên nút danh mục: nhấp CTRL trên nút danh mục ngay bây giờ sẽ bỏ chọn tất cả các nút và chỉ chọn danh mục đã được nhấp.

Cả hai Place và Move Mode
Copy: 
Move Object button -> (ALT) + Di chuyển các đối tượng đã chọn: Copy-paste (các) đối tượng được chọn bằng cách nhấn (ALT) trong khi kéo một trong các đối tượng đã chọn.

(H): Giữ phím này và nút chuột trái + kéo biểu tượng mô hình để di chuyển mô hình lên hoặc xuống.
(L): Giữ phím này và nút chuột trái + kéo một biểu tượng mô hình để mở rộng mô hình.
(R): Giữ phím này và nút chuột trái + kéo biểu tượng mô hình để xoay tiêu đề của mô hình.

(N): Giữ phím này trong khi di chuyển các đối tượng bây giờ sẽ đảm bảo rằng các đối tượng chỉ di chuyển dọc theo trục X. Điều này cũng áp dụng cho các hiệu ứng Move và Advanced Move trong chế độ Movie .
(M): Giữ phím này trong khi di chuyển các đối tượng bây giờ sẽ đảm bảo rằng các đối tượng chỉ di chuyển dọc theo trục Z. Điều này cũng áp dụng cho các hiệu ứng Move và Advanced Move trong chế độ Movie .

Các phím khác:
(G):Chức năng này sẽ làm cho các đối tượng mà bạn đang di chuyển hoặc đặt trong cảnh chụp nhanh với địa hình Lumion trong khi bỏ qua tất cả các loại đối tượng khác.
(F): Định hướng của tất cả các đối tượng (ngoài cây / cây) có thể được thực hiện để thích ứng với các góc bề mặt của các vật thể khác. Di chuyển nút đối tượng -> Nhấn (F) cho “Làm phẳng” -> Di chuyển (các) đối tượng để làm cho chúng thích ứng với các góc bề mặt của các đối tượng khác. Chức năng này chỉ hoạt động trên các bề mặt đối diện với bầu trời, tức là nhỏ hơn 90 độ góc.
(SHIFT) + Di chuyển (các) đối tượng đã chọn : Nhấn (SHIFT) trong khi kéo các đối tượng đã chọn để di chuyển chúng theo chiều ngang khi tắt chụp.
(SHIFT) + Xoay (các) đối tượng đã chọn: Nhấn (SHIFT) trong khi xoay đối tượng để tạm thời tắt góc 45 độ.
(K) + Xoay (các) đối tượng đã chọn : Nhấn (K) trong khi xoay đối tượng để làm cho tất cả các đối tượng phải đối mặt với con trỏ chuột.

Chọn mô hình khi các biểu tượng đối tượng được căn chỉnh:
Nhiều đối tượng (Mô hình đã nhập hoặc Thư viện Lumion) có thể được căn chỉnh hoặc định vị tại cùng một vị trí. Để chọn mô hình bạn muốn:
1. Đặt chuột lên các biểu tượng đối tượng .
2. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để di chuyển qua các kiểu máy.
3. Khi bạn cuộn qua, mỗi mô hình sẽ được tô sáng bằng màu xanh lục.
3. Nhấp vào biểu tượng Object hiện tại để chọn nó.

Trình đơn ngữ cảnh
Sử dụng các phương thức chọn từ trên cùng với Trình đơn ngữ cảnh để thay đổi vị trí, kích thước, xoay và căn chỉnh đối tượng. Lệnh 

Same Height : Các đối tượng được chọn sẽ được đặt ở cùng độ cao với đối tượng bạn đã nhấp vào.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng của đối tượng có chiều cao bạn muốn các đối tượng khác kế thừa -> Chuyển đổi -> Cùng chiều cao .

Lệnh xoay vòng tương tự : Các đối tượng được chọn sẽ kế thừa xoay từ đối tượng bạn đã nhấp vào.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng của đối tượng có vòng xoay mà bạn muốn các đối tượng khác kế thừa -> Chuyển đổi -> Xoay vòng giống nhau .

Lệnh Place On Ground : Các đối tượng được chọn sẽ được đặt trên Bản đồ địa hình Lumion hoặc đối tượng đã nhập nếu nó được đánh dấu là địa hình.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng của đối tượng có vòng xoay mà bạn muốn các đối tượng khác kế thừa -> Chuyển đổi -> Đặt trên mặt đất .

Lệnh không gian : Các đối tượng được chọn sẽ được đặt theo một đường thẳng như được xác định bởi đối tượng mà bạn đã nhấp vào để thực hiện lệnh và đối tượng nằm cách xa đối tượng đó nhất.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng lựa chọn của một trong các đối tượng đã chọn -> Chuyển đổi -> Dấu cách .

Align command: Lệnh này cho phép bạn căn giữa các đối tượng đã chọn sao cho các điểm pivot của chúng ở cùng vị trí.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Chuyển đổi -> Căn chỉnh . Nếu bạn cần di chuyển hoặc thao tác một trong các đối tượng chồng chéo, hãy đặt con trỏ chuột lên các biểu tượng chọn đối tượng chồng chéo nhỏ và sử dụng các phím (Mũi tên lên) / (Mũi tên xuống) để chuyển đổi giữa các đối tượng.

Đặt lại lệnh Xoay kích thước : Các đối tượng được chọn sẽ được đặt thành kích thước và xoay vòng của chúng khi được đặt ban đầu trong cảnh.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng lựa chọn của một trong các đối tượng đã chọn -> Chuyển đổi -> Đặt lại Kích thước Xoay .

Lệnh Space XZ : Các đối tượng được chọn sẽ được di chuyển ở độ cao hiện tại của chúng, và khoảng cách đều nhau giữa đối tượng đầu tiên và cuối cùng được chọn trong mặt phẳng thế giới XZ.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng lựa chọn của một trong các đối tượng được chọn -> Chuyển đổi -> Space XZ .

Lệnh ngẫu nhiên : Lệnh này cho phép bạn chọn ngẫu nhiên các đối tượng được chọn Position , Rotationhoặc Rotation / Scale .

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng lựa chọn của một trong các đối tượng được chọn -> Chuyển đổi -> Ngẫu nhiên .

Lệnh khóa vị trí : Các đối tượng được chọn sẽ bị khóa cho vị trí, chiều cao, kích thước và xoay.

  • Chọn đối tượng -> Trình đơn ngữ cảnh -> Nhấp vào biểu tượng lựa chọn của một trong các đối tượng đã chọn -> Chuyển đổi -> Vị trí khóa .

PHIM CHẾ ĐỘ
(CTRL) + (1) (2) (3) … (9) (0):Sử dụng các phím này để lưu tối đa 10 điểm quan sát của máy ảnh trongPhoto Set1 trong khi chỉnh sửa hoạt ảnh của máy ảnh trong một clip.
Mass Move effect:
CTRL + Nút chuột trái:Thêm nút vào đường dẫn hiện tại.
Nút chuột phải:Xóa nút khỏi đường dẫn hiện tại.
SHIFT:Một đường thẳng được vẽ để xem trước đường cong và làm mịn đường dẫn.
Thanh trượt dòng thời gian:Số khung có thể được hiển thị phía trên thanh trượt dòng thời gian bằng cách nhấn phím CTRL trong khi con chuột ở trên dòng thời gian. Nếu bạn chọn hiển thị một phạm vi khung, thanh trượt thời gian sẽ hiển thị số khung theo mặc định, cho đến khi bạn chọn kết xuất với một tùy chọn khác. Trong khi sử dụng tùy chọn phạm vi khung hình, bạn có thể chuyển đổi màn hình để hiển thị bộ đếm giây bằng phím CTRL trong khi con chuột nằm trên thanh trượt thời gian.
Trong khi hiển thị: Giữ phím CTRL để hiển thị khung hình trên giây.

PHƯƠNG THỨC ẢNH
(CTRL) + (1) (2) (3) … (9) (0): Sử dụng các phím này để lưu tối đa 10 điểm quan sát camera trong Photo Set 1.

PANORAMA MODE
(CTRL) + (1) ( 2) (3) … (9) (0): Sử dụng các phím này để lưu tối đa 10 vị trí toàn cảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *