Hướng dẫn Render Video theo đường dẫn- Enscape 2.2

Hướng dẫn Cách sử dụng các công cụ video của phiên bản Enscape (V 2.2) :

© VIDEO RENDERING (Complex paths) Create by That BIM Girl

[ đăng ký kênh youtube lumion vietnam

—————————————————————–More Video—————————————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *